BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia publicznego poniżej 130 tyś. zł netto.

czwartek, 11 lip 2024 11:26

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Przytuły

piątek, 16 lut 2024 13:59

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN

wtorek, 14 lis 2023 12:54

Informacja o złożonych ofertach

poniedziałek, 6 lis 2023 14:06
dot. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytuły”

ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł

środa, 25 paź 2023 11:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 PLN

poniedziałek, 23 paź 2023 14:20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 PLN

poniedziałek, 23 paź 2023 14:18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

wtorek, 18 lip 2023 14:03
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

środa, 5 lip 2023 10:38
Gmina Przytuły zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN

wtorek, 27 gru 2022 13:20
Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN

wtorek, 13 gru 2022 13:10
„Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 PLN

wtorek, 29 lis 2022 14:07
„Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 PLN

środa, 17 sie 2022 08:27
„Dowóz 2 uczniów niepełnosprawnych samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z terenu gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalistycznych w Łomży w roku szkolnym 2022/2023”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

piątek, 15 kwi 2022 11:56
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

piątek, 1 kwi 2022 13:58
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLNl

czwartek, 18 lis 2021 13:38
"Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2022-2023r."

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 PLN

czwartek, 18 lis 2021 13:13
„Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku”

Zapytanie ofertowe

piątek, 8 paź 2021 12:02
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach w sezonie grzewczym 2021/2022.

Zapytanie ofertowe

czwartek, 23 wrz 2021 15:07
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2021/2022.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 PLN

środa, 18 sie 2021 13:52
„Dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z terenu gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalistycznych w Łomży w roku szkolnym 2021/2022”

ZAPYTANIE OFERTOWE na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł

czwartek, 5 sie 2021 11:48
Gmina Przytuły zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi poniżej opisanego przedmiotu zamówienia: ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytuły”.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN

poniedziałek, 26 lip 2021 14:11
„ Budowa altany rekreacyjnej wraz z oświetleniem obiektów na działce nr 58 w miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

poniedziałek, 19 lip 2021 15:28
Dotyczy: „ Roboty remontowo - budowlane związane z przystosowaniem budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych”

Przetarg ustny nieograniczony

piątek, 26 lut 2021 14:06
Wójt Gminy Przytuły ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Przytuły

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 22 paź 2020 14:02
Gmina Przytuły zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie – 1 070 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

czwartek, 15 paź 2020 12:39
Dotyczy: zapytania ofertowego na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2020/2021.

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 14 paź 2020 13:53
na udzielenie i obsługę kredytu na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 666 072 zł. na realizację zadań

ZAPYTANIE OFERTOWE

sobota, 10 paź 2020 12:21
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2020/2021.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

wtorek, 6 paź 2020 10:00
Dotyczy: zapytania ofertowego na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2020/2021.

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 25 wrz 2020 08:47
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2020/2021.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

środa, 19 sie 2020 13:28

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 13 sie 2020 17:01
Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 EURO

„Dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z terenu Gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży w roku szkolnym 2020/2021”

Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku

środa, 22 lip 2020 12:39

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

wtorek, 7 lip 2020 13:17
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 544426-N-2020 z dnia 2020-05-27 r. pod tytułem: „MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY”

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

poniedziałek, 6 lip 2020 15:16

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro.

poniedziałek, 15 cze 2020 11:21
DO.071.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 1 cze 2020 14:40
Komputery /laptopy druga tura II

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

piątek, 29 maj 2020 14:45

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 22 maj 2020 14:47
Komputery /laptopy druga tura

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

piątek, 8 maj 2020 11:40
Gmina Przytuły zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 3 kwi 2020 14:01
Zakup komputerów przenośnych /laptopów/ wraz z oprogramowaniem dla szkół z terenu Gminy Przytuły

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 16 wrz 2019 13:55
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2019/2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 22 sie 2019 08:04
„Dowóz ucznia niepełnosprawnego samochodem specjalistycznym wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu z terenu Gminy Przytuły do Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży w roku szkolnym 2019/2020”

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 9 lip 2019 14:06
Nr sprawy : FN.3021.3.2019

Zapytanie ofertowe

wtorek, 26 mar 2019 15:21
Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

czwartek, 3 sty 2019 12:54
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2019-2020r.

ZAWIADOMIENIE

czwartek, 20 gru 2018 09:41
„Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przytuły 2019-2020”

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 23 lis 2018 15:17
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt ( dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Przytuły.

ZAPYTANIE OFERTOWE

poniedziałek, 19 lis 2018 10:51
udzielenie kredytu na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań pn. „Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły” i „Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo, gm. Przytuły”

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 13 lis 2018 15:00
Oferta na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Przytuły

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 12 wrz 2018 11:43
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2018/2019.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

poniedziałek, 3 wrz 2018 12:05
Przytuły, dnia 03 września 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 22 sie 2018 14:33
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły" w latach 2018/2019.

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 17 sie 2018 13:29
„Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej w Przytułach i w Wagach”.

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych

poniedziałek, 7 maj 2018 14:26
GR.6845.2.2018

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

wtorek, 27 lut 2018 18:34

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

czwartek, 4 sty 2018 14:13
GR. 6140.2.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 6 gru 2017 14:01
Dostawa około 30.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy ul. Lipowej 1 w Przytułach w 2018-2019 roku.

Zapytanie ofertowe

środa, 20 wrz 2017 15:06
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2017/2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa, 13 wrz 2017 15:08
Dotyczy: zapytania ofertowego pod tytułem „Pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły w Wagach „

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 1 wrz 2017 14:18
Pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły w Wagach

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

środa, 5 lip 2017 10:35
Dotyczy: zapytania ofertowego pod tytułem „Wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Przytułach „

ZAPYTANIE OFERTOWE

piątek, 23 cze 2017 14:02
Foto: ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Przytułach

Wyjaśnienie

środa, 15 lut 2017 10:32
Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto, a powyżej 20 000 zł netto na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przytuły”

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto, a powyżej 20 000 zł netto.

środa, 8 lut 2017 14:59
Foto: Zaproszenie do złożenia oferty  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto, a powyżej 20 000 zł netto.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

czwartek, 5 sty 2017 12:16
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

poniedziałek, 14 lis 2016 13:16
GI.271.8.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

środa, 12 paź 2016 12:41
NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ NA PODSTAWIE ART.4 PKT. 8 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 ze zm.)

Zapytanie ofertowe

środa, 5 paź 2016 15:12
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Zespole Szkół w Przytułach w sezonie grzewczym 2016/2017.

Zapytanie ofertowe

poniedziałek, 19 wrz 2016 14:49
Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Zespole Szkół w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2016/2017.