BIP Gminy Przytuły

Informacja

poniedziałek, 26 maj 2014 14:00
o osiągniętych przez Gminę Przytuły poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegający biodegradacji przekazywanych do składowania
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 11 lis 2013 13:28
NA TERENIE NASZEJ GMINY ODBĘDZIE SIĘ ZBIÓRKA NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
Czytaj całość