BIP Gminy Przytuły

Przetargi, zamówienia, projekty unijne

W tej zakładce znajdują się informacje o przetargach ogłaszanych przez Gminę Przytuły i Urząd Gminy Przytuły:

 1. W zakładce "Zamówienia publiczne "znajdują się informacje odnośnie ogłoszonych przetargów powyżej progu stosowania ustawy Pzp.

  Aktualnie prowadzone postępowania

 2. W zakładce "Przetargi"znajdują się informacje odnośnie ogłoszonych przetargów poniżej progu stosowania ustawy Pzp.

  Aktualnie prowadzone postępowania

 3. W zakładkach "Archiwum" znajdują się informacje odnośnie wszelkich poprzednich zamówień publicznych udzielanych przez Urząd Gminy Przytuły.

  Archiwum wiadomości - Zamówienia publiczne

  Archiwum wiadomości - Przetargi

Data powstania: wtorek, 5 sie 2014 08:48
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2014 08:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 12404 razy

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019r.

Gmina Przytuły, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 1.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Przytuły

Usługi

Przetarg nieograniczony

166 tys.

 

Data powstania: środa, 2 sty 2019 12:06
Data opublikowania: środa, 2 sty 2019 12:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 5126 razy