BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

WITAMY NA STRONACH
Biuletynu Informacji Publicznej
GMINY PRZYTUŁY

 


 

Festyn rodzinny


 

 USŁUGI SĄSIEDZKIE – INFORMACJA z dofinansowaniem z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” przystępuje do realizacji nowego zadania pomocy społecznej jakim są „usługi sąsiedzkie”.

 

 Gmina Przytuły wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przytułach realizuje projekt Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

 

 INFORMACJA o projekcie „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”

 


Projekt Krajowy - Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2024 „Remont budynku plebanii w Przytułach”

 

Projekt Krajowy - Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 2/2024 „Remont budynku plebanii w Przytułach – etap II”

 


Projekt Krajowy - Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025


 

Wybory samorządowe 2024

 


„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”


Zaproś urząd do swego domu!

Załatwiać sprawy urzędowe za pomocą drogi elektronicznej możesz za pośrednictwem tego serwisu lub aplikacji mobilnych.

ipodlaskie

 


Informacja o dofinansowaniu

Gmina Przytuły informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły” jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

 


 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024

 

 


 

DODATEK OSŁONOWY 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach informuje, że od stycznia 2024 roku można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. By móc otrzymać dodatek należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJA W 2024 r.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku


 

Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą prowadzone w gminie 2023 roku.Od dnia 1 kwietnia nastąpiła zmiana adresów e-mail w jednostkach organizacyjnych:

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:    gops@przytuly.powiatlomzynski.pl
  2. Gminna Biblioteka Publiczna:                   biblioteka@przytuly.powiatlomzynski.pl
  3. Szkoła Podstawowa w Przytułach:          spprzytuly@przytuly.powiatlomzynski.pl
  4. Szkoła Podstawowa w Wagach:              spwagi@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

Wójt Gminy Przytuły uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane,  które otrzymały dodatek na zakup węgla, mogą obecnie dokonywać zakupu tego opału po preferencyjnych cenach  po odebraniu zaświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytułach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Węgiel jest dostępny w punkcie  sprzedaży u Pana Bebłowskiego Stanisława w Przytułach.

 

                                                                Wójt Gminy Przytuły

                                                                Kazimierz Ramotowski


 

Karta Dużej Rodziny - zniżki na zużycie energii elektrycznej do 3 MWh

 


Dodatek osłonowy


 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 


 

Program "Czyste Powietrze"

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Przytuły zaświadczenia są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach.

Czytaj więcej


Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 09:45
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 09:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 222360 razy

Wiadomości

Informacja nieudostępniona

środa, 25 cze 2003 22:24
Jak uzyskać informację publiczną nieudostępnioną na stronach biuletynu?