BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna


WITAMY NA STRONACH
Biuletynu Informacji Publicznej
GMINY PRZYTUŁY

 


Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowe 2023r.

 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytuły

 


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytuły

 


OGŁOSZENIE W SPRAWIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 


 

Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą prowadzone w gminie 2023 roku.

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły

 


Od dnia 1 kwietnia nastąpiła zmiana adresów e-mail w jednostkach organizacyjnych:

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:    gops@przytuly.powiatlomzynski.pl
  2. Gminna Biblioteka Publiczna:                   biblioteka@przytuly.powiatlomzynski.pl
  3. Szkoła Podstawowa w Przytułach:          spprzytuly@przytuly.powiatlomzynski.pl
  4. Szkoła Podstawowa w Wagach:              spwagi@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY 2023 r


Wójt Gminy Przytuły uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane,  które otrzymały dodatek na zakup węgla, mogą obecnie dokonywać zakupu tego opału po preferencyjnych cenach  po odebraniu zaświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytułach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Węgiel jest dostępny w punkcie  sprzedaży u Pana Bebłowskiego Stanisława w Przytułach.

 

                                                                Wójt Gminy Przytuły

                                                                Kazimierz Ramotowski


UWAGA!

Posterunek Policji w Jedwabnem informuje, że:

niedopełnienie obowiązku umieszczania albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym posesji prez właścicieli i administratorów nieruchomości na terenie Gminy Przytuły zostało objęte zadaniem priorytetowym. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez właścicieli nieruchomości jest wykroczeniem z art. 64 §1 kw i może skutkować wydłużonym czasem dojazdu służb ratunkowych na miejsce zdarzenia/interwencji.


 

Karta Dużej Rodziny - zniżki na zużycie energii elektrycznej do 3 MWh

 


Dodatek osłonowy


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w roku 2023


 

 

Symboliczny czek z "Polskiego Ładu"


 


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 


UWAGA!

Posterunek Policji w Jedwabnem informuje, że:

- rejon altany rekreacyjnej terenu zielonego w miejscowości Przytułach ul. Supska/Nadstawna został objęty zadaniem priorytetowym ze względu na a spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecaniem oraz zakłócanie porządku publicznego

 

Program "Czyste Powietrze"

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Przytuły zaświadczenia są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach.

Czytaj więcej


Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 09:45
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 09:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 185078 razy

Wiadomości

Informacja nieudostępniona

środa, 25 cze 2003 22:24
Jak uzyskać informację publiczną nieudostępnioną na stronach biuletynu?