BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nieudostępniona

Jak uzyskać informację publiczną nieudostępnioną na stronach biuletynu?
     Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że: Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy Przytuły w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:
 1. wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przytuły,
 2. Informacja może być również udostępniona na pisemny wniosek złożony listownie na adres:

  Urząd Gminy Przytuły,
  ul. Supska 10,
  18-423 Przytuły,
  faksem na nr. 086-217-70-13
  lub pocztą elektroniczną na adres:
  gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl.

  Adres, na który ma być przeznaczona żądana informacja należy wskazać we wniosku.
 3. Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
 4. Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przytuły, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.


     Ograniczenie dostępu do informacji publicznej występuje jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 25 cze 2003 22:24
Data opublikowania: środa, 25 cze 2003 22:41
Data edycji: środa, 25 cze 2003 00:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 11081 razy
Ilość edycji: 1