BIP Gminy Przytuły

Strona główna

WITAMY NA STRONACH
Biuletynu Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY PRZYTUŁY


AKTUALNOŚCI


— — ## — —

 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE WS. ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 

— — ## — —

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 3 LAT

 — — ## — —

 

INFORMACJA O SFINANSOWANIU ZAKUPU I MONTAŻU MONITORINGU

— — ## — —

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY
od 01.01.2018r do 31.03.2018r

 

— — ## — —

 

  Z Urzędem Gminy w Przytułach można skontaktować się dzwoniąc pod numer 512413016 (sekretariat urzędu), nr TEL/FAX - 86 2177003 lub e-mail - gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach skontaktować się można pod numerem 512413016


Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przytułach można skontaktować się dzwoniąc pod numer  517377036 lub e-mail - gopsprzytuly@wp.pl

 

 

— — ## — —

 

Ogłoszenie dot. zakładki Programu „Rodzina 500+”
 
— — ## — —
 
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ

 

— — ## — —
 

 

— — ## — —
 


KARTA DUŻEJ RODZINY

  — — ## — —

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa około 30.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy ul. Lipowej 1 w Przytułach w 2018-2019 roku.

 

ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE - Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2017/2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły w Wagach

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Przytułach

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi (etap II) w km 1+225 – 2+580,5

 

Wyjaśnienie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m”

 

Wyjaśnienie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m”

 

Wyjaśnienie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Wyjaśnienie

 

Wyjaśnienie 2

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto, a powyżej 20 000 zł netto.

„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przytuły”

 

Wyjaśnienie

Data powstania: środa, 11 cze 2003 22:28
Data opublikowania: środa, 11 cze 2003 22:47
Data edycji: niedziela, 20 lip 2003 10:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 213068 razy
Ilość edycji: 139

Wiadomości