BIP Gminy Przytuły

Strona główna

WITAMY NA STRONACH
Biuletynu Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY PRZYTUŁY


AKTUALNOŚCI


  Z Urzędem Gminy w Przytułach można skontaktować się dzwoniąc pod numery:

512413016 (sekretariat urzędu),

TEL/FAX - 86 2177003

lub e-mail - gmina(małpa)przytuly.powiatlomzynski.pl

 

515494557 (Inwestycje, Ochrona Środowiska, Kadry, Informatyk),

Do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach skontaktować się można pod numerem 512413016


Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przytułach można skontaktować się dzwoniąc pod numer  517377036 lub e-mail - gopsprzytuly(małpa)wp.pl

 

— — ## — —

Informacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia.

 

Gmina Przytuły informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytuły” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach programu udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2018/2019 r.

 

— — ## — —

Wyniki wyborów samorządowych 2018

 — — ## — —

 

,, BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W M. WILAMOWO, GM. PRZYTUŁY”

— — ## — —

 

ENERGIA ODNAWIALNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PRZYTUŁY

— — ## — —

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY
od 01.04.2018r do 31.12.2018r

 

— — ## — —

 

 Komunikaty i ogłoszenia GOPS

 

 

Rządowy program „Dobry start”

 

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

 

Informator „Za Życiem”

 

 

Ogłoszenie dot. zakładki Programu „Rodzina 500+”

 
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ

 

— — ## — —
 


KARTA DUŻEJ RODZINY

  — — ## — —

ZAKOŃCZONE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły" w latach 2018/2019.

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej w Przytułach i w Wagach”.

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostosowanie istniejącego miejsca w Punkcie Przedszkolnym w Przytułach do dzieci z niedosłuchem przez zakup i montaż pętli indukcyjnej oraz zakup i montaż pomocy dydaktycznych.

 

Rozszerzenie oferty oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Przytułach oraz oddziałów wychowania przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego w Wagach o dodatkowe zajęcia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Gmina Przytuły: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól we wsi Przytuły Kolonia

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

2 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

3 WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych - działka Nr 239/1, pow. 1,1989 ha

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 104631B w m. Mieczki, gmina Przytuły

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - dot. OPIEKI WETERYNARYJNEJ UDZIELANEJ BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY PRZYTUŁY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dot. „Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku”

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa około 30.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy ul. Lipowej 1 w Przytułach w 2018-2019 roku.

 

ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Przytuły

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE - Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach, Szkole Podstawowej w Wagach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2017/2018

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły w Wagach

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - dot. wymiana pokrycia dachu budynku Zespołu Szkół w Przytułach

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi (etap II) w km 1+225 – 2+580,5

 

Wyjaśnienie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m”

 

Wyjaśnienie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przytuły: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m”

 

Wyjaśnienie

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Przytuły: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Wyjaśnienie

 

Wyjaśnienie 2

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto, a powyżej 20 000 zł netto.

„Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przytuły”

 

Wyjaśnienie

Data powstania: środa, 11 cze 2003 22:28
Data opublikowania: środa, 11 cze 2003 22:47
Data edycji: niedziela, 20 lip 2003 10:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 248369 razy
Ilość edycji: 139

Wiadomości