BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna

WITAMY NA STRONACH
Biuletynu Informacji Publicznej
GMINY PRZYTUŁY


 

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Przytuły

 


 

Wybory samorządowe 2024


„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”

 


Informacja o dofinansowaniu

Gmina Przytuły informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły” jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

 


 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – EDYCJA 2024

 

 


 

DODATEK OSŁONOWY 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach informuje, że od stycznia 2024 roku można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. By móc otrzymać dodatek należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJA W 2024 r.


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH i SEGREGOWANYCH DLA GMINY PRZYTUŁY od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku


 

Informacja o kontrolach zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą prowadzone w gminie 2023 roku.Od dnia 1 kwietnia nastąpiła zmiana adresów e-mail w jednostkach organizacyjnych:

  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:    gops@przytuly.powiatlomzynski.pl
  2. Gminna Biblioteka Publiczna:                   biblioteka@przytuly.powiatlomzynski.pl
  3. Szkoła Podstawowa w Przytułach:          spprzytuly@przytuly.powiatlomzynski.pl
  4. Szkoła Podstawowa w Wagach:              spwagi@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

Wójt Gminy Przytuły uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane,  które otrzymały dodatek na zakup węgla, mogą obecnie dokonywać zakupu tego opału po preferencyjnych cenach  po odebraniu zaświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytułach od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Węgiel jest dostępny w punkcie  sprzedaży u Pana Bebłowskiego Stanisława w Przytułach.

 

                                                                Wójt Gminy Przytuły

                                                                Kazimierz Ramotowski


 

Karta Dużej Rodziny - zniżki na zużycie energii elektrycznej do 3 MWh

 


Dodatek osłonowy


 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

 


 

Program "Czyste Powietrze"

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. W gminie Przytuły zaświadczenia są wydawane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach.

Czytaj więcej


Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 09:45
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 09:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 203406 razy

Wiadomości

Informacja nieudostępniona

środa, 25 cze 2003 22:24
Jak uzyskać informację publiczną nieudostępnioną na stronach biuletynu?