BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PO PŻ

Informuję, że w dniu 30 stycznia 2017 r. Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie e-mailem poinformował, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem

 

httpwww.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

 

dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Dokonanie aktualizacji ww. filmu nastąpiło w związku ze zmianą kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Od dnia 1 stycznia 2017 r. wynosi ono 200% , tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Data powstania: czwartek, 2 lut 2017 15:27
Data opublikowania: czwartek, 2 lut 2017 15:29
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2676 razy