BIP Gminy Przytuły

Nowe w serwisie
2019-09-20
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Nagranie z VI sesji Rady Gminy Przytuły
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-09-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-09-18
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Petycja w interesie publicznym
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-09-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓL Nr V/2019 z dnia w sprawie: z obrad Sesji Rady Gminy Przytuły ,która odbyła się w dniu 18.06.2019 roku w budynku świetlicy w Przytułach , ul. Lipowa 1
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VI/43/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 września 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2019-2022.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2019 rok.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 30/19 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2019 rok.

2019-09-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Nagranie z V sesji Rady Gminy Przytuły
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-09-10
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie 32/2019 Wójta Gminy Przytuły z dnia 09 września 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie 32/2019 Wójta Gminy Przytuły z dnia 09 września 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

2019-09-09
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · 135 · 136 · »