BIP Gminy Przytuły

Nowe w serwisie
2018-12-03
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Komisji skarg, wniosków i petycji.
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała NrI/4/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów.
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przytuły.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr I/2/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr I/1/2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły.

2018-11-30
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-11-23
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-11-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓL Nr XXV/2018 z dnia w sprawie: z obrad Sesji Rady Gminy Przytuły ,która odbyła się w dniu 12.06.2018 roku w budynku świetlicy w Przytułach , ul. Lipowa 1 .
Dodanie nowej wiadomości: PROTOKÓL Nr XXIV/2018 z dnia w sprawie: z obrad Sesji Rady Gminy Przytuły ,która odbyła się w dniu 26.03.2018 roku w budynku świetlicy w Przytułach , ul. Lipowa 1 .
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXVIII/ 183 / 2018 Rady Gminy Przytuły z dnia 17 października 2018 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminy Przytuły
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVII/182/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 6 września 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVII/181/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 6 września 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Przytuły

2018-11-16
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 49/18 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: projektu budżetu Gminy Przytuły na rok 2019.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 48/18 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2019-2022.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 46/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 26 października 2018 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2018 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 44/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 10 października 2018 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2018 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 41/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2018 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 37/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2018 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 45/18 Wójta Gminy Przytuły z dnia 12 października 2018 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Dodanie nowej wiadomości: Opinia RIO nr IV-00313-1118 z dnia 22.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości spłaty

2018-11-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2018-11-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o upublicznieniu dotacji
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · »