BIP Gminy Przytuły

Nowe w serwisie
2019-07-17
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-07-12
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 28/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej, celem oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym badania i oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji przetargowej.

2019-07-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-07-09
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała RIO nr IV-00321-4/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przytuły sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 27/19 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przytułach.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 24/19 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przytułach.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 25/19 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Przytuły na 2019 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 26/19 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach za 2018 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku 2019 przejściowego deficytu budżetu Gminy Przytuły.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Przytuły z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała RIO nr IV-00313-2/19 z dnia 27 marca 2019 w sprawie: w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości spłaty

2019-06-28
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Festyn rodzinny
Dodanie nowej wiadomości: Prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.
Dodanie nowej wiadomości: Świadczenie Wychowawcze (500+), Fundusz Alimentacyjny , Świadczenia Rodzinne oraz Dobry Start (300zł)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2019-06-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2019-2022.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr IV/13A/2019.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytuły oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytuły.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/32/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niż przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr V/31/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 -2021
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Przytuły wotum zaufania.

2019-06-17
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · 70 · 71 · 72 · 73 · 74 · 75 · 76 · 77 · 78 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 87 · 88 · 89 · 90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96 · 97 · 98 · 99 · 100 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 118 · 119 · 120 · 121 · 122 · 123 · 124 · 125 · 126 · 127 · 128 · 129 · 130 · 131 · 132 · 133 · 134 · »