BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr kontroli

Rok 2005
Lp Kontrolujący Czas trwania kontroli
Wyszczególnienie
1 RIO B-stok 24.01.2005 - 19.04.2005 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy w 2004 roku
2 Dyr. Wydz. Polityki Społecznej PUW w B-stoku 20.09.2005 - 22.09.2005 Kontrola doraźna w zakresie wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na finanso3wanie świadczeń wypłaconych z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych
3 Dyr. PUP z upoważnienia Starosty łomżyńskiego 15.11.2005 - 15.11.2005 Realizacja umów nr 59/05 i 79/05 z dn. 31.09.2005 r i 01.10.2005 w sprawie realizacji i finansowania robót publicznych
4 Dyr. WPS PUW w B-stoku 01.12.2005 - 01.12.2005 Realizacja zadań powierzonych gminie obejnmujących utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
Data powstania: wtorek, 14 mar 2006 17:38
Data opublikowania: wtorek, 14 mar 2006 18:02
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 5311 razy