BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr kontroli

Lp Kontrolujący Czas trwania kontroli
Wyszczególnienie
1 Dyr. Wydziału Nadzoru i Kontroli PUW w B-stoku 07.07.2009 - 10.07.2009 Sprzedaż napojów alkoholowych; zaopatrzenie w wodę; odbiór odpadów
2 PUW Białystok Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 03.09.2009 Gospodarowanie użyczonym sprzętem OC
3 PWIOŚ w Białymstoku 07.09.2009 i 11.09.2009 W zakresie eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej w Przytułach
4 PUW Białystok Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 19.10.2009 Sposób realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 139, poz. 993 z 2006r)
5 PUW Białystok Wydział Polityki Społecznej 28.10.2009 - 30.10.2009 W zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362)
6 PSP Łomża 13.11.2009 Inspekcja gotowości bojowej OSP typu S z terenu gminy Przytuły
Data powstania: wtorek, 10 lis 2009 10:56
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2009 11:13
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 4366 razy