BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2010

Lp Kontrolujący Czas trwania kontroli
Wyszczególnienie
1 Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku 05.XI.2009 r. do 04.II.2010 Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy
2 Wojewoda Podlaski 15, 18, 19. 02.2010 r.
22.03.2010 r.
Prawidłowe wykorzystanie dotacji udzielonych z budżetu państwa w okresie 01.01.2009 – 31.12.2009 r. na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami oraz dofinansowanie własnych zadań Gminy z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnych.
3 Wojewoda Podlaski 22.02.2010 r. Kontrola koordynowana z zakresu realizacji zadań wynikających z asc oraz z ustawy o zmianach imienia i nazwiska.
4 PFRON 11-13.10.2010 Program "Uczeń na wsi"
5 PUW WBiZK Białystok 9.11.2010 Kontrola kompleksowa OC
6 PUW WSOiC Białystok 13.12.2010 Kontrola dotycząca spraw wojskowych
Data powstania: piątek, 30 kwi 2010 14:27
Data opublikowania: piątek, 30 kwi 2010 14:28
Data edycji: poniedziałek, 3 sty 2011 11:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 4318 razy
Ilość edycji: 1