BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr kontroli

Lp Kontrolujący Czas trwania kontroli
Wyszczególnienie
1 Dyr. ZUS w Białymstoku 02.02.2007 - 12.02.2007 Zakres kontroli zgodny z upoważnieniem
2 Wojewoda Podlaski 24.07.2007 - 25.07.2007 Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu państwa w 2006 r i w I półroczu 2007r. na podstawie zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz innych zadań zakresie pomocy społecznej pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości
3 Dyr. PUP 16.08.2007 - 16.08.2007 Realizacja umów Nr 69/2007 w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych, Nr 53/2007 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych "Drogowiec", Nr 60/2007 w sprawie stażu pracy
Data powstania: wtorek, 10 lis 2009 10:05
Data opublikowania: wtorek, 10 lis 2009 10:20
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 4319 razy