BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole 2012 r.

Lp Kontrolujący Czas trwania kontroli
Wyszczególnienie
1 Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 10.01.2012 Powiązania budżetu JST z budżetem państwa w zakresie wydatków w 2011 r.
2 Starosta Łomżyński 25.06.2012 r. Realizacja szkoleń formacji OC. Przegląd stanu etatowego i faktycznego OC.
3 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Łomży 26.11.2012 r. Gospodarka odpadami – ustawa o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
4 Wojewoda Podlaski 27.11.2012 r. Wykonanie dotacji przeznaczonych na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych od dnia 1.07.2012 r. do dnia kontroli.
5 ZUS Białystok 18.12.2012 r. Zakres kontroli zgodny z upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli.
Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2012 14:53
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2012 14:57
Data edycji: środa, 28 lis 2012 15:02
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3424 razy
Ilość edycji: 2