BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 12/15 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Na podstawie art. 182 §1 pkt 1, §2 oraz §4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1 .Powołuję obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w następującym składzie:

  1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Wilamowie:
  • Ewa Barłowska zam. Nowa Kubra;
   /zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy/
  • Piotr Łomotowski zam. Stara Kubra;
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno/
  • Przemysław Długołęcki zam. Przytuły;
   /zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego/
  • Małgorzata Maria Tafiłowska zam.Bagienice;
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa/
  • Renata Chojnowska zam. Mieczki;
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza/
  • Sławomir Robert Rybicki zam. Przytuły; Kolonia
   /zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke/
  • Adriana Baldachowska zam. Gardoty;
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna/
  • Kamil Wiśniewski pracownik UG.

  2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Przytułach (szkoła)
  • Elżbieta Ziółek zam. Przytuły
   /zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy/
  • Halina Chrzanowska zam. Przytuły
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno/
  • Stanisław Gwiazdowski zam.Przytuły Kolonia
   /zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego/
  • Kazimierz Borawski zam. Supy
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa/
  • Danuta Święczkowska zam. Mieczki
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza/
  • Elżbieta Jolanta Rybicka zam. Przytuły
   /zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke/
  • Teresa Cimochowska zam. Wilamowo
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna/
  • Adam Szydłowski – pracownik UG

  3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Wagach:
  • Jarosław Samborski zam. Mieczki
   /zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy/
  • Andrzej Ramotowski zam. Nowa Kubra
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno/
  • Kazimierz Rogowski zam. Supy
   /zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego/
  • Katarzyna Korytkowska zam. Supy
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa/
  • Sylwia Zalewska zam. Kubra-Przebudówka
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza/
  • Paula Rybicka zam. Przytuły Kolonia
   /zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke/
  • Rafał Demby zam. Nowa Kubra
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna/
  • Mariola Sobiech – pracownik UG

  4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Przytułach (świetlica)
  • Kazimierz Barłowski zam. Nowa Kubra
   /zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy/
  • Grażyna Kręciewska zam. Przytuły
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno/
  • Jan Ziółek zam. Przytuły
   /zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego/
  • Anna Faltyn zam. Kubra-Przebudówka
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa/
  • Halina Śmiarowska zam, Mieczki
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza/
  • Lidia Rybicka zam. Przytuły Kolonia
   /zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke/
  • Izabela Fidura zam. Nowa Kubra
   /zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała Brauna/
  • Zofia Baranowska – pracownik UG

§2 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: poniedziałek, 20 kwi 2015 15:53
Data opublikowania: poniedziałek, 20 kwi 2015 15:58
Data edycji: wtorek, 21 kwi 2015 13:56
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1207 razy
Ilość edycji: 1