BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

z dnia 10 kwietnia 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Wójt Gminy Przytuły podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej

1

Wsie:
Gardoty, Grzymki, Wilamowo, Wilamowo II.

Świetlica Wiejska,
Wilamowo 10, 18-423 Przytuły,

 • lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

2

Wsie:
Borawskie, Bagienice, Mieczki, Przytuły Las, Przytuły - Kolonia, Kubra-Przebudówka, Obrytki

Szkoła Podstawowa,
ul. Lipowa 28, 18-423 Przytuły

 • lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

3

Wsie:
Pieńki – Okopne, Trzaski, Supy, Wagi.

Szkoła Podstawowa, Wagi 16,
18-423 Przytuły

 • lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 • lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

4

Wsie:
Chranowo, Nowa Kubra, Stara Kubra, Doliwy, Mroczki, Przytuły

Świetlica Wiejska,
ul. Lipowa 1, 18-423 Przytuły

 • lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 • lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 2. b) całkowitej niezdolności do pracy,
 3. c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 4. d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Przytuły najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: piątek, 10 kwi 2020 10:50
Data opublikowania: wtorek, 14 kwi 2020 10:53
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 216 razy