BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 12 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn.zm) Wójt Gminy Przytuły przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji  wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej

1

Wsie:
Gardoty, Grzymki, Wilamowo, Wilamowo II.

Świetlica Wiejska,
Wilamowo 10, 18-423 Przytuły,

 • lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

2

Wsie:
Borawskie, Bagienice, Mieczki, Przytuły Las, Przytuły - Kolonia, Kubra-Przebudówka, Obrytki

Szkoła Podstawowa,
ul. Lipowa 28, 18-423 Przytuły

 • lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

3

Wsie:
Pieńki – Okopne, Trzaski, Supy, Wagi.

Szkoła Podstawowa, Wagi 16,
18-423 Przytuły

 • lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 • lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

4

Wsie:
Chranowo, Nowa Kubra, Stara Kubra, Doliwy, Mroczki, Przytuły

Świetlica Wiejska,
ul. Lipowa 1, 18-423 Przytuły

 • lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 • lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 2. b) całkowitej niezdolności do pracy,
 3. c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 4. d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3)podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łomży najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 26 czerwca 2020 r.

 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Przytuły najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 16 cze 2020 12:18
Data opublikowania: środa, 17 cze 2020 07:54
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 180 razy