BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 9 kwietnia 2015 roku
o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

      Na podstawie art. 16 § 1, art. 61a i 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polski zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej Komisji Wyborczej
1 Wsie:
Gardoty, Grzymki, Wilamowo, Wilamowo II.
Agroturystyka Wilamowo,
Wilamowo 29,
18-423 Przytuły,
Nr tel. Kom.
2 Wsie:
Borawskie, Bagienice, Mieczki, Przytuły Las, Przytuły - Kolonia, Kubra-Przebudówka, Obrytki
Zespół Szkół w Przytułach,
ul. Lipowa 28, 18-423 Przytuły
Nr tel. (086) 217 70 15
3 Wsie:
Pieńki – Okopne, Trzaski, Supy, Wagi.
Szkoła Podstawowa, Wagi 16,
18-423 Przytuły
/lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/
/lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego/
4 Wsie:
Chranowo, Nowa Kubra, Stara Kubra, Doliwy, Mroczki, Przytuły
Świetlica Wiejska,
ul. Lipowa 1, 18-423 Przytuły
Nr tel. Kom.
  1. Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 2015 r. bez przerwy od godziny 7.00 do godziny 21.00.
  2. Wyborca, na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 5 maja 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.
  3. Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego wójtowi Gminy najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2015 r. /termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego/
  4. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć do Urzędu Gminy, najpóźniej do dnia 4 maja 2015 r./termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego/,wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Data powstania: piątek, 10 kwi 2015 14:38
Data opublikowania: piątek, 10 kwi 2015 14:45
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 770 razy