BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie

Przytuły 16.08.2016r.

GI.271.5.2016

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 136815 – 2016 z dnia 14.07.2016 r. pod tytułem „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B”

  1. Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w dniu 16.08.2016r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę:

Nr

Firma (nazwa) Wykonawcy i adres

Cena ofertowa brutto

Okres gwarancji

Liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

Ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

814 694,94 zł

5 lat

100

Pozostałe oferty:

2

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

865 274,12 zł

5 lat

94,45

Kryterium wyboru oferty:

Nr 1 - Cena 95 %

Nr 2 – Okres gwarancji 5 %

  1. Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
  2. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.
  3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
  4. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.
  5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi dnia 24.08.2016r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

 

 

 

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski

(Kierownik Zamawiającego)

Data powstania: wtorek, 16 sie 2016 14:47
Data opublikowania: wtorek, 16 sie 2016 14:54
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 8565 razy