BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

GI.271.5.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 170902 - 2015 z dnia 09.07.2015 r. na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzaski".

  1. Na podstawie art. 92 ust 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w dniu 10.08.2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Oferta spełnia wymogi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę:

Nr

Firma (nazwa) Wykonawcy i adres

Cena ofertowa brutto

Liczba punktów

1

VIKBUD Robert Wierzbowski

07-410 Ostrołęka

Ul. Powstańców 15m. 8.

125.390,92 zł

100

 

Nr

Firma (nazwa) Wykonawcy i adres

Cena ofertowa brutto

Liczba punktów

2

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

18-400 Łomża ul. Poligonowa 32

175.160,06 zł

69,12

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego

Sp. z o.o. ul. 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156

189.181,00 zł

63,36

 

Kryterium wyboru oferty:

Nr 1 - Cena 96 %

Nr 2 - Termin płatności faktury 4 %

  1. Podstawą prawną dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
  2. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.
  3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
  4. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Wykonawcy.
  5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi dnia 14.08.105r.

Wójt Gminy Przytuły

Data powstania: wtorek, 11 sie 2015 14:28
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2015 14:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 lis 2016 13:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1366 razy