BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Przytuły, dnia 24.03.2014r.
GI.271.3.2014

     Urząd Gminy Przytuły działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 późn. zm.) zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przez wieś Doliwy – etap I. Odcinek długości 441,45 m.” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 72972 – 2014, data zamieszczenia: 05.03.2014r., wybrano ofertę z najniższą ceną firmy:

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

za kwotę brutto 390.064,49 zł.


     Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: brak
     Wykonawcy, których oferty odrzucono: brak
     Termin zawarcia umowy: umowa może być zawarta w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 późn. zm.) tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: poniedziałek, 24 mar 2014 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 24 mar 2014 12:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 lis 2016 13:02
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1511 razy