BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Przytuły, dnia 19.08.2013r.
GI.271.9.2013


      Urząd Gminy Przytuły działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie dotyczące przetargu nieograniczonego pod tytułem „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby szkoły i społeczności lokalnej Gminy Przytuły” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 300888 – 2013, data zamieszczenia: 29.07.2013r. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona.

Liczba złożonych ofert: 1

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne. Wykonawca w terminie nie wniósł wymaganego wadium ( Art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.))

Wykonawcy, których oferty odrzucono: KOP-TRANS Jan Chrostowski, Biodry 14, 18-420 Jedwabne. Wykonawca został wykluczony z postępowania ( Art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.))Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: poniedziałek, 19 sie 2013 13:39
Data opublikowania: wtorek, 20 sie 2013 13:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 mar 2014 12:07
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1283 razy