BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Przytuły, dnia 29.07.2013r.

GI.271.7.2013

      Urząd Gminy Przytuły działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz.U.z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przez wieś Gardoty” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 273184 – 2013, data zamieszczenia: 12.07.2013, wybrano ofertę z najniższą ceną firmy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o.
z siedzibą 18-400 Łomża,
ul. Sikorskiego 156
za kwotę 204 930,30 zł brutto.

Liczba złożonych ofert: 1

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: brak

Wykonawcy, których oferty odrzucono: brak.

      Termin zawarcia umowy: umowa może być zawarta w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) .Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: poniedziałek, 29 lip 2013 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 29 lip 2013 13:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 mar 2014 12:06
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1196 razy