BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie otworu rozpoznawczego-eksploatacyjnego – studnia wiercona nr 3 na terenie stacji hydroforów i uzdatniania wody położonej na gruntach wsi Nowa Kubra – działka nr 2/1”
Przytuły 18.07.2013r.

GI.271.8.2013

      Zmianie uległa SIWZ. Dodaje się w art. I POSTANOWIENIA OGÓLNE pkt 13 „Projekt współfinansowany jest z działania 321 Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej. PROW 2007-2013.


    W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: piątek, 19 lip 2013 10:34
Data opublikowania: piątek, 19 lip 2013 10:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 mar 2014 12:06
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1302 razy