BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól we wsi Wilamowo w km 0+000 – 0+980 (działka nr 300)”

GI.271.5.2013

Przytuły 18.06.2013r.

     Korekcie uległ załącznik nr 1 do SIWZ „skrócona dokumentacja techniczna”.

    Korekta była podyktowana oczywistą omyłką polegającą na błędnym wpisaniu długości odcinka drogi zamiast 0+000 – 0+980 wpisano 0+000 – 1+665 oraz w pkt. 4.4 wpisano długość odcinka 0+000 – 0+190 i 0+190 – 1+665 a powinno być 0+000 – 0+100 i 0+100 – 0+980.
    Do SIWZ , treści ogłoszenia oraz pozostałych załączników nie wprowadzano zmian. W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.

     W załączniku do pobrania jest poprawiona „skrócona dokumentacja techniczna.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: środa, 19 cze 2013 14:34
Data opublikowania: środa, 19 cze 2013 14:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 mar 2014 12:04
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1287 razy