BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


     Urząd Gminy w Przytułach zaprasza zainteresowane firmy do złożenia oferty cenowej na przygotowanie oraz dostarczenie gorących posiłków w okresie od 06.09.2010 r. do 17.06.2011 r. w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

     Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie gorącego posiłku-zupy do punktu wydawania posiłków przy Zespole Szkół w Przytułach ul.Lipowa 28 w ilości około 40 posiłków dziennie przez 185 dni tj.około 7400 posiłków. Posiłki należy dostarczać w dni nauki do godz.11.00.

     Oferta powinna zawierać:

  • koszt porcji gorącej zupy (brutto),
  • opis doświadczenia w danej branży.

     Wykonawca powinien przedłożyć koncesję, zezwolenie lub licencję, opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

     Oferty należy składać osobiście w terminie do 27.08.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły, ul.Supska 10, 18-423 Przytuły, Sekretariat
Data powstania: czwartek, 19 sie 2010 10:25
Data opublikowania: czwartek, 19 sie 2010 10:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 wrz 2013 13:23
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1819 razy