BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE


GMINA PRZYTUŁY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY PRZYTUŁY ORAZ ICH PRZETRZYMYWANIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W UCHWALE NR XXX/111/09 RADY GMINY PRZYTUŁY Z DNIA 16 GRUDNIA 2009 R. W SPRAWIE WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY ORAZ SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z TYMI ZWIERZĘTAMI (linki poniżej).

OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI NALEŻY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z NAZWĄ, ADRESEM, TELEFONEM I FAX OFERENTA ORAZ Z NAPISEM

,, OFERTA NA WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY PRZYTUŁY ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE "

W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W PRZYTUŁACH DO DNIA 12.03. BR. DO GODZ. 11.00.


UCHWAŁA NR XXX/111/09 RADY GMINY PRZYTUŁY Z DNIA 16 GRUDNIA 2009 R. W SPRAWIE WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY ORAZ SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z TYMI ZWIERZĘTAMI

ZASADY WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY ORAZ SPOSÓB DALSZEGO POSTĘPOWANIA Z NIMI.
Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2010 08:01
Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2010 08:01
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1963 razy