BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE


GMINA PRZYTUŁY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY PRZYTUŁY ORAZ ICH PRZETRZYMYWANIE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W UCHWALE NR XXX/111/09 RADY GMINY PRZYTUŁY Z DNIA 16 GRUDNIA 2009 R. W SPRAWIE WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY ORAZ SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z TYMI ZWIERZĘTAMI (linki poniżej).

OFERTY NA WYKONANIE USŁUGI NALEŻY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE Z NAZWĄ, ADRESEM, TELEFONEM I FAX OFERENTA ORAZ Z NAPISEM

,, OFERTA NA WYŁAPYWANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY PRZYTUŁY ORAZ ICH PRZECHOWYWANIE „

W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY W PRZYTUŁACH DO DNIA 26.02. BR. DO GODZ. 11.00.


UCHWAŁA NR XXX/111/09 RADY GMINY PRZYTUŁY Z DNIA 16 GRUDNIA 2009 R. W SPRAWIE WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY ORAZ SPOSOBIE POSTĘPOWANIA Z TYMI ZWIERZĘTAMI

ZASADY WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY ORAZ SPOSÓB DALSZEGO POSTĘPOWANIA Z NIMI.
Data powstania: czwartek, 11 lut 2010 08:32
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2010 08:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2021 razy