BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA z otwarcia ofert

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129), przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły."

Termin składania ofert upłynął w dniu 09 grudnia 2021 r. o godz. 10.00.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez MPO Sp. z o.o. z siedzibą ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, które zaproponowało realizacje

przedmiotu umowy za cenę 276 756,48 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć zł 48/100 ).

 

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: czwartek, 9 gru 2021 13:51
Data opublikowania: czwartek, 9 gru 2021 13:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 15:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 171 razy