BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.02.2021 nr 2021/BZP 00008044/01/P

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Przytuły Krajowy numer identyfikacyjny: 7182138161
Adres: Supska 10
Miejscowość: Przytuły Kod pocztowy: 18-423 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/
Adres poczty elektronicznej: inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl Numer telefonu kontaktowego: +48515494557
Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego
 
 
 
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Informacje dodatkowe Informacja na temat aktualizacji
1 2 3 4 5 6 7
1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E
1.1.1 Przebudowa drogi gminnej Nr 161000B Chrzanowo - Mikuty w km 0+000 - 1+219 Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 936 917,00 PLN II kwartał    
1.1.2 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły, ul. Kościelna Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 464 269,00 PLN III kwartał    
3    .    U    S    Ł    U    G    I
1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w 2022r. Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 255 000,00 PLN IV kwartał Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK  
Data powstania: środa, 17 lut 2021 15:16
Data opublikowania: środa, 17 lut 2021 15:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 sty 2022 13:40
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 176 razy