BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia 1 do SIWZ

„Przebudowa drogi gminnej Nr 104647B Mroczki - Mikuty”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający  przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1

Prosimy o dołączenie SST do dokumentacji na przedmiotowe zadanie.

Odpowiedź

SST została dodana na http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót nie wchodzi oznakowanie pionowe drogi (brak w przedmiarze robót) – gmina wykona je we własnym zakresie.

Odpowiedź

W zakres robót nie wchodzi oznakowanie pionowe drogi.

Pytanie 3

W projekcie technicznym w pkt. 5 Odwodnienie jest mowa o oczyszczeniu rowu przydrożnego w km 0+000 – 0+150 strona prawa. Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiotowe roboty należy wliczyć do zakresu oferty. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź

Przedmiotowe roboty są ujęte w przedmiarze robót w pkt. 15.

Pytanie 4

Na rysunku Plan zagospodarowania terenu na początku jest zaznaczony przepust fi 600mm – do remontu oraz rowy na jego wlocie i wylocie, które należy oczyścić na długości 20m. Prosimy określić, czy jego remont należy wliczyć w zakres zadania. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź

W zakres zadania nie należy wliczać remontu przepustu.

 

W związku z powyższym, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 sie 2020 13:11
Data opublikowania: środa, 19 sie 2020 13:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 15:13
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 388 razy