BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 564925-N-2020 z dnia 2020-07-22 r. pod tytułem: „Remont drogi gminnej Nr 104628B Przytuły Las. Odcinek długości 980 m.”
  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) dalej jako Pzp Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.  ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.

 

  1. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w warunkach zamówienia.

 

  1. Liczna złożonych ofert w postępowaniu: 5

 

  1. Złożonym ofertom przyznano następująca punktację:

 

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

230 342,30 zł

60 miesięcy

100

2

KONSORCJUM

Lider: MOBILDROG Sp. z o.o.

Ul. Lipowa 12/21, 15-427 Białystok

Partner: STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k.

Ul. Makowa 28, 18-400 Łomża

Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MARGO” Mariusz Gosk

Aleja Legionów 152, 18-400 Łomża

233 618,57 zł

60 miesięcy

99,16

3

BIK – PROJEKT Sp. z o.o. 

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

234 353,15 zł

60 miesięcy

98,97

4

Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

 

237 150,40 zł

60 miesięcy

98,28

5

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

288 954,95 zł

60 miesięcy

86,83

 

  1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
  2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
  3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie i miejscu wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.

 

Data powstania: wtorek, 18 sie 2020 13:43
Data opublikowania: wtorek, 18 sie 2020 13:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 15:13
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 438 razy