BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia do SIWZ

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

„Remont drogi gminnej Nr 104628B Przytuły Las. Odcinek długości 980m.”

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający  przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

W opisie technicznym w pkt. 3.3.2 Pobocza jest zapis mówiący, że na całym odcinku projektuje się uzupełnienie pospółką istniejących poboczy gruntowych na szerokości do 1,0m. Brak jest tej pozycji w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyraźne określenie, czy pozycję tę należy ująć przy wyliczaniu oferty.

Odpowiedź

Nie. Zgodnie z pkt. 3.3.2. „Na całym odcinku projektuje się uzupełnienie pospółką istniejących poboczy gruntowych na szerokości do 1,0 m (do realizacji siłami własnymi inwestora)”

Pytanie:

W opisie technicznym w pkt. 3.3.3. Zjazdy jest zapis mówiący, że na całym odcinku projektuje się uzupełnienie pospółką istniejącego gruntowo – żwirowej nawierzchni zjazdów na posesje i pola. Brak jest tej pozycji w przedmiarze i kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyraźne określenie, czy pozycję tę należy ująć przy wyliczaniu oferty.

Odpowiedź

Nie. Zgodnie z pkt. 3.3.3. „Na całym odcinku projektuje się uzupełnienie pospółką istniejącej gruntowo-żwirowej nawierzchni zjazdów na posesje i pola(do realizacji siłami własnymi inwestora)”

 

W związku z powyższym, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

 

Data powstania: wtorek, 4 sie 2020 14:33
Data opublikowania: wtorek, 4 sie 2020 14:35
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 363 razy