BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie 2

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający  przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

W punkcie piątym SIW w punkcie 3.1 w podpunkcie nr 5 który określa zakres obowiązków wykonawcy mają Państwo następujące stwierdzenie "5)    Uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,"
Czy chodzi Państwu o ubytki ścian, stropów i podłóg oraz naprawa tynków, elewacji i jej ocieplani powstałe przy naszych pracach, czy chodzi o już obecne uszkodzenia ?

Odpowiedź:

Przytoczony punkt odnosi się wyłącznie do ewentualnych uszkodzeń lub ingerencji związanej z prowadzonymi pracami przez Wykonawcę przy instalacjach fotowoltaicznych.

W związku z powyższym, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Data powstania: poniedziałek, 15 cze 2020 10:51
Data opublikowania: poniedziałek, 15 cze 2020 10:52
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 194 razy