BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienie 1

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA „MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PRZYTUŁY”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający  przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie panelu PV o mocy min 340 Wp przy założeniu, że łączna moc instalacji nie będzie mniejsza niż w dokumentacji

projektowej?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 340W pod warunkiem uzyskania mocy instalacji nie mniejszych niż w dokumentacji.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu moduł o lepszym współczynniku temperaturowym mocy równym –0,35 %/K?

Odpowiedź

Minimalne wymagania dotyczące temperaturowego współczynnika mocy zostały określone w dokumentacji SIWZ i załącznikach, Zamawiający dopuszcza do zastosowania panele o lepszym współczynniku temperaturowym mocy  np. -0,35%/K.

W związku z powyższym, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Data powstania: piątek, 5 cze 2020 13:16
Data opublikowania: piątek, 5 cze 2020 13:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 15:14
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 480 razy