BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 535082-N-2020 z dnia 2020-04-28 r. pod tytułem: „Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW2A i likwidacji otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły.”

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) zawiadamiam o odrzuceniu oferty złożonej przez „STUDBUD” Zakład Studniarski Stanisław Gąsior ,Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy.

Uzasadnienie: Dnia 19.05.2020 r. zgodnie z art. 90 ust. 1 i 1a pkt 1) ustawy Wykonawca został wezwany do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia ceny ofertowej, która jest niższa o 30% od wartości zamówienia. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca oświadczył, że nie doszacował ceny wynikającej z załączonych dokumentów przetargowych. W związku z powyższym  oferta została odrzucona.

Data powstania: środa, 27 maj 2020 13:19
Data opublikowania: środa, 27 maj 2020 13:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2022 15:15
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 457 razy