BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Gmina Przytuły, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia pn. „Usuwanie odpadów  z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W terminie składania ofert,  tj. do dnia 20 maja 2020 roku do godz. 1530 do Urzędu Gminy Przytuły wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

                w zł

1.

Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe, Barbara Skrodzka, 18-420  Jedwabne,
ul. 250-lecia 11

 

 

64 043,10

2.

LIMONS Sp. z o.o. Pl. Grzybowski 2/21,
00-109 Warszawa

 

69 593,51

 

3.

NADOR FHU Dorota Wojsz, ul. K. Warchalskiego 2/19, 07-300  Ostrów Mazowiecka

 

71 159,00

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe, Barbara Skrodzka, ul. 250-lecia 11, 18-420  Jedwabne

 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym i złożył ofertę, w której zaproponował najniższą cenę brutto w wysokości 64 043,10 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści trzy złote  10/100).

Data powstania: piątek, 22 maj 2020 15:15
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2020 15:16
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 477 razy