BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

GI.271.1.2020

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 529563-N-2020 z dnia 2020-04-06 r.   pod tytułem: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach: Przytuły, Wilamowo i Nowa Kubra”

 

  1. Data otwarcia ofert: 21.04.2020 r.
  2. Godzina otwarcia ofert: 10:10
  3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 201.176,40 zł brutto.
  4. Zestawienie ofert:

<td ">30.10.2020r.30 dni

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania /

Termin płatności

Okres gwarancji

1

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Wojciech Skrodzki

18-421 Piątnica Poduchowna

Ul. Makowa 2

190.650,00 zł

30.10.2020r.

30 dni

60 miesięcy

2

„PROMETEUSZ” Cezary Wojciech Krakowski

95-200 Pabianice

Ul. Topolowa 23

224.808,30 zł

30.10.2020r.

30 dni

60 miesięcy

3

WERAN Sp. z o.o.

54-433 Wrocław

Ul. Nowodworska 12/9

230.070,00 zł

60 miesięcy

4

FIOR Sp. z o.o.

53-212 Wrocław

Ul. Odkrywców 1-3/5

193.870,84 zł

30.10.2020r.

30 dni

60 miesięcy

5

ATUT Tomasz Skiba

62-050 Mosina

Ul. Leśmiana 5

183.500,00 zł

30.10.2020r.

30 dni

60 miesięcy

6

ARGON Klaudiusz Półtorak

37-700 Przemyśl

Ul. Grunwaldzka 121/86

168.363,63 zł

30.10.2020r.

30 dni

60 miesięcy

7

APIS POLSKA Sp. z o.o.

37-500 Jarosław

Ul. 3 Maja 85

166.785,45 zł

30.10.2020r.

30 dni

60 miesięcy

8

HERKULES Sp. z o.o. Spółka komandytowa

32-500 Chrzanów

Ul. Pogorska 34C

179.957,49 zł

30.10.2020r.

30 dni

60 miesięcy

9

PROBUK Barbara Mściwujewska

18-400 Łomża

Siemień Nadrzeczny 16A

195.500,00 zł

30.10.2020r.

30 dni

60 miesięcy

10

NOVUM Sp. z o.o. Spółka komandytowa

12-100 Szczytno

Ul. Bolesława Chrobrego 1

149.011,00 zł

30.10.2020r.

30 dni

60 miesięcy

 

Uwaga: Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: wtorek, 21 kwi 2020 13:16
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2020 13:20
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 579 razy