BIP Gminy Przytuły

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 652531-N-2018 z dnia 2018-11-23 r. na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły”.

 

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986) Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe.

 

UZASADNIENIE

W postępowaniu przetargowym złożoną tylko jedną ofertę, której cena ofertowa 215.091,72zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 147.613,30zł brutto. W związku z powyższym unieważniono postępowanie.

Data powstania: czwartek, 3 sty 2019 12:59
Data opublikowania: czwartek, 3 sty 2019 13:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 167 razy