BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019r.

Gmina Przytuły, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r.

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

  1.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

na terenie Gminy Przytuły

Usługi

Przetarg nieograniczony

166 tys.

 

Data powstania: środa, 2 sty 2019 12:06
Data opublikowania: środa, 2 sty 2019 12:07
Data przejścia do archiwum: środa, 22 sty 2020 14:34
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 5298 razy