BIP Gminy Przytuły

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.  z 2018 r.  poz.754) oraz uchwały Rady Gminy Przytuły Nr XXIV/164/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przytuły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

podaje się do publicznej wiadomości

informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przytułach,

w wyborach do rad gmin zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgach

1

Wilamowo I

1

2

Wilamowo II

1

3

Gardoty, Grzymki

1

4

Obrytki

1

5

Borawskie, Bagienice

1

6

Mieczki, Przytuły – Las

1

7

Przytuły-Kolonia

1

8

Pieńki Okopne, Trzaski

1

9

Supy, Wagi

1

10

Kubra-Przebudówka

1

11

Chrzanowo

1

12

Nowa Kubra

1

13

Stara Kubra

1

14

Doliwy, Mroczki

1

15

Przytuły

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Przytułach:

Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, I piętro, tel./fax. 086-2177003

tel. 512413016

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: wtorek, 28 sie 2018 15:11
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2018 15:16
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 432 razy