BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/158/14 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 27 marca 2014 roku
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) Rada Gminy Przytuły, uchwala co następuje:

§1  Na wniosek Wójta Gminy Przytuły powołuje się Elżbietę Ziółek z dniem 1 kwietnia 2014 r. na stanowisko Skarbnika Gminy Przytuły, który będzie głównym księgowym budżetu.

§2  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 kwi 2014 09:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1123 razy