BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXX/157/14 RADY GMINY W PRZYTUŁACH

z dnia: 27 marca 2014 roku
w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Rada Gminy Przytuły na wniosek Wójta Gminy Przytuły, uchwala co następuje:

§1  

  1. Odwołuje się Panią Barbarę Rybicką ze stanowiska Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu Gminy Przytuły.
  2. Odwołanie ze stanowiska następuje z dniem 31 marca 2014 r.

§2   Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do uchwały doręczyć Barbarze Rybickiej.

§3   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§4   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 2 kwi 2014 09:38
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1190 razy