BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XXIX/141/ 14 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 23 stycznia 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2014 rok.

      Na podstawie art.18. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku poz. 594 / Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje :

§1

      Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Przytuły na 2014 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§2

      Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przytuły.

§3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 3 lut 2014 10:10
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1107 razy