BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIX/95/12 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 listopada 2012 roku
w sprawie: przyjęcia Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły na lata 2012 – 2032 wraz z inwentaryzacją

     Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

     Przyjmuje się do realizacji „Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły na lata 2012 – 2032 wraz z inwentaryzacją”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 17 gru 2012 13:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 998 razy