BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XIV/54.12 Rady Gminy Przytuły

z dnia: 27 stycznia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2012 rok.

     Na podstawie art.18. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ; z póź. zm. / Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje :

§1

     Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy Przytuły na 2012 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Przytuły.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 lut 2012 13:14
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1061 razy