BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXX/115/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytuły na lata 2010-2020

     Na podstawie, art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz.1362) uchwala się co następuje:

§1

     Przyjmuje się „Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytuły na lata 2010-2020 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Marcin Góralski

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 gru 2009 10:52
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 619 razy