BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXX/114/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie: powołania Komisji do spraw Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i ustalenia wzoru karty inwentaryzacyjnej nieruchomości.

     Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach państwowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541, z 1991r., Nr 34, poz. 151, z 1992r., Nr 6, poz. 20, z 1993r., Nr 40, poz. 180, z 1994r., Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285, z 1996r., Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496, z 1997r., Nr 9, poz. 43, z 2002r., Nr 153, poz. 1271, z 2004r., Nr 141, poz. 1492/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

     Powołuje się Komisję ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Gminy Przytuły w następującym składzie osobowym:
  1. Kazimierz Ramotowski - Przewodniczący
  2. Bogusława Chojnowska
  3. Beata Piotrowska

§2

     Ustala się wzór karty inwentaryzacyjnej nieruchomości stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Marcin Góralski
mienie komunalne, karta

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 29 gru 2009 09:58
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 665 razy