BIP Gminy Przytuły

UCHWAŁA NR XXVI/91/09 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 czerwca 2009 .
w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art.1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U.Nr 52, poz.420), Rada Gminy Przytuły uchwala, co następuje :

§1

     Nie wyraża zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2010 rok.

§2

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)inż. Krzysztof Korytkowski
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 13 lip 2009 14:42
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 608 razy