BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała III/15/02 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 23 grudnia 2002 roku
w sprawie: wyboru członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, budżetu i finansów.
Na podstawie art.21,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
i
samorządzie gminnym / Dz. U. z 2O01 roku Nr 142,poz.1591; z 20O2 r. Nr 23 poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113tPOz-984/ oraz Statutu Gminy Przytuły, Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1
Wybrać w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i finansów Rady Gminy Przytuły następujących Radnych :

1. Pan Wiśniewski Edward
2. Pan Barłowski Kazimierz
3. Pan Bieńkowskl Franciszek

- Przewodniczący Komisji,
- Członek Komisji,
- Członek Komisji.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Przytuły

Mikucki Piotr
Data dodania:
Data upublicznienia: sobota, 21 cze 2003 18:50
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1508 razy