BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIII/155/2021 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 22 grudnia 2021 roku
w sprawie: „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Przytuły na lata 2021-2026”

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 21  ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U z 2020r. poz. 611 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Przytuły na lata 2021-2026, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Andrzej Ciszewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 31 gru 2021 11:53
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 388 razy